ND

(She/They) dari yang senang bercerita, kepada yang senang mendengar cerita. selamat membaca :)